Investera i rätt plats.

image of four people

Pattern är er karta för att utforska och värdera potentialen i våra platser.

Verktyget

Vi tror att en gemensam datadriven förståelse för samhället, miljön och ekonomin är nyckeln till att lyckas i en föränderlig värld.

Varför?

DATALEVERANTÖRER

Data icon
Lantmäteriet
Statistiska Centralbyrån
Statens Geotekniska Institut
Naturvårdsverket
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Polismyndigheten
Trafiklab
Boverket
Cushman & Wakefield
Newsec
med flera…

PÅGÅENDE PROJEKT

Tillsammans med Smart Built Environment, RISE och Svenska Stadskärnor blir Pattern plattformen för en ny nationell standard för mätning av hållbara stadskärnor.

Gå till sida

BLOG

Vilken kvalité har din stadskärna? Ekonomisk vitalitet, alltså livligheten i en stadskärna, ska bli mätbar.

Läs mer