Vi tror att en gemensam datadriven förståelse för samhället, miljön och ekonomin är nyckeln till att lyckas i en föränderlig värld.

Datadriven platsutforskning

Vi behöver ett kollaborativt verktyg för datadriven platsutforskning. En plattform där vi kan skapa en gemensam analys och förståelse för en plats värde. Ett verktyg som samlar utspridd data och blir ett underlag till samhälls- och affärskritiska beslut.

Strategisk fastighetsutveckling

Om vi bättre förstår våra fastigheters kontext ser vi också deras verkliga förutsättningar. Först då kan vi lyfta blicken och se dom som strategiska pusselbitar i våra kvarter och områden.

Små och stora platsfrågor

Hur påverkar skredrisk värdet på fastigheter? Hur stor andel vegetation behövs för ett trivsamt kvarter? Vad har utbildningsnivå med utflyttningsrisk att göra och hur påverkas ett grannskap av att området bredvid ligger i riskzon för havsnivåhöjning?

Index för stadens utveckling.

Vi behöver forskningsbaserade jämförelsetal som får oss att förstå en plats och dess utveckling bättre från olika perspektiv. Just nu jobbar vi tillsammans med RISE och Svenska stadskärnor för att ta fram ett index för en stadskärnans attraktivitet.

Nya värderingsparametrar

Världen förändras och vi behöver följa med. Förutsättningarna för lyckade investeringar är bundet till våra klimat- och miljöförutsättningar. Under Q2 rullar vi ut screening för klimatrisk i enlighet med EU taxonomin med möjlighet att exportera miljörapport på ert bestånd.

Utforska nya möjligheter

Vi tror framtidens möjligheter finns att hitta i gränssnittet mellan den egna kunskapen och den externa datan. Genom att skapa en karta för samarbete hoppas vi ni kan multiplicera er platskunskap med den platsdata vi hämtar in och hitta möjligheter som annars inte skulle upptäckas.

Oavsett om du vill investera i en ny fastighet, planera ett helt område, eller bevaka havsnivåhöjningen för ditt bestånd, så är Pattern din karta för att utforska de lokala förutsättningarna, förstå utfallet, och presentera möjligheten.