BLOG

Data

Vilken kvalité har din stadskärna?

Play button

Ekonomisk vitalitet, alltså livligheten i en stadskärna, ska bli mätbar. Idag saknas en standard och ett index för att kunna mäta kvalité i stadskärnorna. Detta är ett pågående projekt som är under utveckling tillsammans med forskningsinstitutet RISE och Svenska stadskärnor, och som finansieras av Smart Built Environment, där Pattern blir plattformen för resultatet.

Datan kommer att inkludera allt från omsättning och vakansgrad i kommersiella lokaler till företagsstart och arbetslöshet. Genom att analysera dessa indikatorer kan vi få en helhetsbild av hur stadskärnans ekonomi mår och identifiera områden där det finns möjligheter till tillväxt och utveckling.

Tillsammans arbetar vi bäst med frågan om vilka indikatorer och datakällor kring ekonomisk vitalitet i stadskärnan som är viktigast att ha med i det framtida stadskärneindexet. Detta görs med utgångspunkt i de resultat som projektet så här långt har genererat samt genom djupgående workshops. Ekonomisk vitalitet är endast ett av de 9 områden vi utforskar på djupet just nu.

Följ resultatat på Stadskärneindex web LÄNK eller  RISE