image of four people

Pattern är er karta för att utforska och värdera potentialen i våra platser.

Play button

DATALEVERANTÖRER

Data icon
Lantmäteriet
Statistiska Centralbyrån
Statens Geotekniska Institut
Naturvårdsverket
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Polismyndigheten
Trafiklab
Boverket
Cushman & Wakefield
Newsec
med flera…

VAD ÄR PATTERN?

Oavsett om ni vill investera i en ny fastighet, planera ett helt område, eller bevaka havsnivåhöjningen för ert bestånd, så är Pattern er karta för att Utforska, Samarbeta, Utvärdera och Presentera ert case.

1

Utforska

Datadriven platsförståelse som samlar intern och extern data på en plats.

Image of the search panel in Pattern

PLATSDATA

Utforska en plats genom Patterns växande katalog av platsdata. Från miljömössiga aspekter såsom översvämningsrisk och vegetation, till samhällsmässiga såsom ådersfördelning och inkomst.

Image of a map layer in Pattern

KARTLAGER

Addera kartlager som ger dig allt från en övergripande till en hyperlokal känsla för platsen. Tänd och släck kartlager för att förstå området utifrån ett makro- och microperspektiv.

Image of the Area panel in Pattern

OMRÅDE

Förstå områdets förutsättningar och värdedrivande egenskaper genom en stor uppsättning av forskningsbaserad platsdata.

Image of climate risk stats

STATS

Kommer Q1

Få en datadriven förståelse för era fastigheters förutsättningar och kontext och arbeta strategiskt med era platser, områden och kvarter.

2

Samarbeta

Ta vara på den kollektiva kunskapen och erfarenheten i bolaget på ett interaktivt och intuitivt sätt.

An image of the Pattern UI

KUNSKAP

Samla organisationens kunskap på ett ställe. Knyt kunskap till fastigheter och använd hela organisationens erfarenhet. Bygg upp er kunskap över tid och tappa inte tråden.

Image of a notification from a team member in Pattern

HÄNDELSER

Håll koll på vad som händer i era kartor med notifieringar från kollegors kommentarer eller förändringar. Få löpande uppdateringar från systemet kring dataförändringar och tips kring mönster som kan vara svåra att hitta själv.

3

Utvärdera

Investera på rätt plats och framtidssäkra ert bestånd.

Image of the Overview panel in Pattern

ÖVERSIKT

Med översikten får du en helhetsbild över de fastigheter du är intresserad av. Filtrera och sortera på era viktigaste parametrar och synliggör samband samt utmaningar.

Image of the Valuation panel in Pattern

VÄRDERING

Samla kunskapen om fastigheters värde, ladda upp externa värderingar, gör en avkastningsvärdering i verktyget, ladda upp en hyreslista och sätt yield, DoU och andra styrande parametrar. Lägg in unika parametrar och koppla värdet till stadens utveckling.

4

Presentera

Ert verktyg för strategisk planering, förhandlingar och en samlad bild att ena bolaget kring.

A collage of 4 maps

KARTOR

Organisera och presentera er samlade kunskap i kartor. Använd olika perspektiv på samma data för olika tillfällen. Dela kartor i organisationen eller med externa intressenter. Skapa en datadriven grund för samtalet.

Image of different property stats

SAMMANHANG

Kommer Q1

Pattern samlar in data från en stor mängd olika källor och kopplar ihop den med din interna data och kunskap.

I en snabbt föränderlig värld behöver vi investera i platser utifrån en kontextuell förståelse. Pattern låter er skapa en helhetsbild med platsdata för att få insikt i förutsättningarna för långsiktigt värdeskapande. På ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart plan.