Stadskärneindex ⊛

Workshops

Workshop 1: Ekonomisk vitalitet

8 februari kl 13-15.30

Syfte: att tillsammans arbeta med frågan om vilka indikatorer och datakällor kring tillgänglighet och social inkludering i stadskärnan som är viktigast att ha med i det framtida stadskärneindexet. Detta görs med utgångspunkt i de resultat som projektet så här långt har genererat samt
workshopdeltagarnas existerande arbete.

Målgrupp: specialister på ekonomisk analys från kommun, fastighetsbolag, innerstadsorganisation och andra organisationer som deltar i projektet.

Anmälan görs här: Anmälan ekonomisk vitalitet

Länk för mötet kommer några dagar innan aktiviteten till de som anmält sig.

Workshop 2: Trygghet och säkerhet kopplat till trafik

11 mars kl 13-15.30

Syfte: att tillsammans arbeta med frågan om vilka indikatorer och datakällor kring tillgänglighet och social inkludering i stadskärnan som är viktigast att ha med i det framtida stadskärneindexet. Detta görs med utgångspunkt i de resultat som projektet så här långt har genererat samt workshopdeltagarnas existerande arbete.


Målgrupp: specialister på trygghet, säkerhet och trafikfrågor från kommun, fastighetsbolag, innerstadsorganisation och andra organisationer som deltar i projektet.


Anmälan görs här: Anmälan Trafiksäkerhet

Länk för mötet kommer några dagar innan aktiviteten till de som anmält sig.

Workshop 3: Trygghet och säkerhet kopplat till brottslighet och ordningsstörningar

13 mars kl 13-15.30

Syfte: att tillsammans arbeta med frågan om vilka indikatorer och datakällor kring tillgänglighet och social inkludering i stadskärnan som är viktigast att ha med i det framtida stadskärneindexet. Detta görs med utgångspunkt i de resultat som projektet så här långt har genererat samt workshopdeltagarnas existerande arbete.


Målgrupp: specialister på trygghet och säkerhet från kommun, fastighetsbolag, innerstadsorganisation och andra organisationer som deltar i projektet.


Anmälan görs här: Trygghet och säkerhet kopplat till brottslighet och ordningsstörningar 

Länk för mötet kommer några dagar innan aktiviteten till de som anmält sig.

Workshop 4: Hur analyserar vi tillgänglighet och social inkludering i stadskärnan?

12 mars kl. 13-15.30

Syfte: att tillsammans arbeta med frågan om vilka indikatorer och datakällor kring tillgänglighet och social inkludering i stadskärnan som är viktigast att ha med i det framtida stadskärneindexet. Detta görs med utgångspunkt i de resultat som projektet så här långt har genererat samt workshopdeltagarnas existerande arbete.


Målgrupp: specialister på hur man skapar och analyserar tillgänglighet och social inkludering från kommun, fastighetsbolag, innerstadsorganisation och andra organisationer som deltar i projektet.


Anmälan görs här: analyserar vi tillgänglighet och social inkludering i stadskärnan?

Länk för mötet kommer några dagar innan aktiviteten till de som anmält sig.

Workshop 5: Fördjupningsworkshop inom projekt Stadskärneindex: Hur analyserar vi livlighet i stadskärnan?

14 mars kl. 13-15.30

Syfte: att tillsammans arbeta med frågan om vilka indikatorer och datakällor kring livlighet som är viktigast att ha med i det framtida stadskärneindexet. Detta görs med utgångspunkt i de resultat som projektet så här långt har genererat samt workshopdeltagarnas existerande arbete.


Målgrupp: specialister på hur man skapar och analyserar livlighet, flöden, besöksmängd och liknande frågor från kommun, fastighetsbolag, innerstadsorganisation och andra organisationer som deltar i projektet.


Anmälan görs här: Hur analyserar vi livlighet i stadskärnan?

Länk för mötet kommer några dagar innan aktiviteten till de som anmält sig.

Workshop 6: Fördjupningsworkshop inom projekt Stadskärneindex: Komfort i stadskärnan

15 mars kl. 13-15.30

Syfte: att tillsammans arbeta med frågan om vilka indikatorer och datakällor kring livlighet som är

viktigast att ha med i det framtida stadskärneindexet. Detta görs med utgångspunkt i de resultat som projektet så här långt har genererat samt workshopdeltagarnas existerande arbete.


Målgrupp: specialister på hur man skapar och analyserar livlighet, flöden, besöksmängd och liknande frågor från kommun, fastighetsbolag, innerstadsorganisation och andra organisationer som deltar i projektet.


Anmälan görs här: Komfort i stadskärnan 

Länk för mötet kommer några dagar innan aktiviteten till de som anmält sig.

Workshop 7: Fördjupningsworkshop inom projekt Stadskärneindex: Energi och miljö i stadskärnan

18 mars kl. 13- 15.30

Syfte: att tillsammans arbeta med frågan om vilka indikatorer och datakällor kring energi och miljö
som är viktigast att ha med i det framtida stadskärneindexet. Detta görs med utgångspunkt i de
resultat som projektet så här långt har genererat samt workshopdeltagarnas existerande arbete.


Målgrupp: specialister på arbete med och analys av platsers miljö- och energi från kommun,
fastighetsbolag, innerstadsorganisation och andra organisationer som deltar i projektet.


Anmälan görs här: Energi och miljö i stadskärnan 


Länk för mötet kommer några dagar innan aktiviteten till de som anmält sig.

Finansiär

⌾ Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Partners

⌾ Svenska Stadskärnor

Vår vision är att vara hela Sveriges samverkansplattform för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor. Idag har Svenska Stadskärnor 175 medlemmar, varav 80 enskilda kommuner, spridda över hela Sverige.

⌾ RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.

⌾ Co: Nordic AB⌾ Pattern

Co: vilar på en idé om att staden och platsen behöver stöd för att utvecklas och uppnå sin sanna inneboende potential och med entreprenörskap och moderna innovationer kan denna både identifieras, utvärderas, och vidareutvecklas. Pattern Geographic Insights är ett platsanalysverktyg som tar sig an utmaningen med spretigheten för svensk platsdata.

Kontakt

Forskningsansvarig

⌾ Stefan Molnar, RISE

Samverkansansvarig för stadskärnor

⌾ Henrik Olsson, Göteborg Citysamverkan