BLOG

Data

Hur upptäcker man att en fastighet befinner sig i skredriskzon?

Play button

Statens Geotekniska Instituts skredriskkartering, nu i Pattern.

SGI kartlägger skredriskerna längs prioriterade vattendrag i Sverige och denna kartering finns nu tillgänglig i Pattern. Använd skredrisklagret för att indentifiera samhällskonsekvenser och som ett beslutsunderlag i planeringen för etablering eller förvärv.

Omfattande skredrisklager

Lagret hittar du i sökpanelen och kan med fördel kombineras med lagret Översvämningsrisk för att få en bättre uppfattning om potentiella miljörisker.

Konsekvenserna av skred kan bli stora för samhället och klimatförändringarna förväntas öka risken märkbart - SGI

Vill ni testa Skredrisklagret och kika på alla andra kartlager i Pattern? Scrolla ner och boka en demo!