BLOG

Data

Finns det ett värderingsgap att stänga?

Play button
"Bristen på transparens, kombinerat med fallande fastighetspriser och volatiliteten på börsen, utgör en riskabel kombination" skriver SVD i en artikel nyligen, där även Finansinspektionen vänder sig till hela branschen och önskar en större transparens och tillgång på information kring fastighetstransaktioner.
Just transparens och tillgången på data, eller ska vi säga bristen på data, är något vi under utvecklingen av Pattern stött på åtskilliga gånger. Det intressanta är att alla verkar vilja ta del av data men få vill dela med sig. Vadan detta gap?

Fastighetstransaktioner är ofta hemliga för att skydda affärsintressen, förhandlingspositioner och för att undvika konkurrenssituationer, vilket kan leda till en mer gynnsam affär för alla inblandade parter, sägs det. Men är det verkligen så? Vi med fler tror att en öppen och mer transparent marknad skapar bättre förutsättningar för alla i längden och bidrar till att minska risken för finansiella kriser och skapar en mer stabil ekonomisk miljö. Vi ser med stor nyfikenhet fram emot den respons Finansinspektionen får av branschen. Skall informationsgapet stängas eller ej...

Ytterligare lite utav ett svart hål av obefintlig information i fastighetsvärdering är de sista justeringar i en värdering som sker i form av punkter på yield. Ska man kunna göra detta, självklart, men bör det finnas ett datadrivet, dokumenterat och transparent underlag kring det, det tycker vi. Men för ett ytterligare perspektiv utanför den traditionella branschkrets vi känner så frågade vi ChatGpt.

"Att göra avkastningsvärderingar mer underbyggda och datadrivna är definitivt önskvärt för att öka transparensen och tillförlitligheten på fastighetsmarknaden. Detta skulle kunna uppnås genom att använda mer avancerade analysmetoder och teknologiska verktyg, samt genom att främja standardiserade och enhetliga metoder för avkastningsvärderingar. En ökad transparens och datadrivenhet i avkastningsvärderingsprocessen skulle kunna bidra till en mer effektiv och tillförlitlig fastighetsmarknad."

Som utav en händelse är det ju just detta vi bygger med Pattern, vi hoppas ni vill vara med på resan och stänga värderingsgapen som helt uppenbart finns nyttor med att stänga.

Läs hela SvD artikeln HÄR